"hàng rào chắn an toàn" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hàng rào chắn an toàn" tiếng anh là từ gì? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng rào chắn an toàn là: safety railing
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login