"Cả thèm chóng chán" dịch như thế nào?

"Cả thèm chóng chán" tiếng Anh dịch như thế nào vậy? help!!!
6 years ago
Asked 6 years ago
Dung Dung

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Câu này khá hay. Bạn có thể dịch là "Soon hot, soon cold"
Answered 6 years ago
Minh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login