"hàng pha trộn (như trà, thuốc lá ...)" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "hàng pha trộn (như trà, thuốc lá ...)" tiếng anh nói thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng pha trộn (như trà, thuốc lá ...) tiếng anh đó là: blend
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login