"hàng không xuất kho" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "hàng không xuất kho" tiếng anh nói như thế nào? Thank you.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng không xuất kho tiếng anh đó là: never-outs
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login