"hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng" tiếng anh nói như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng là: seconds
Answered 6 years ago
Rossy

non-conformity products
Answered 5 years ago
vo kinh kha

Please register/login to answer this question.  Click here to login