"hàng hóa bị chìm dưới đáy biển" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "hàng hóa bị chìm dưới đáy biển" tiếng anh là từ gì? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng hóa bị chìm dưới đáy biển từ đó là: lagan
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login