"hàng gạch câu ngang" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "hàng gạch câu ngang" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng gạch câu ngang đó là: header bond
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login