"hàng đóng thành gói nhỏ" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "hàng đóng thành gói nhỏ" tiếng anh là từ gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng đóng thành gói nhỏ từ tiếng anh đó là: customer-size package
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login