"hàng đổi hàng" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "hàng đổi hàng" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you so much.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng đổi hàng từ đó là: barter agreement
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login