"hàng có sẵn trong kho, đồ nghề" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "hàng có sẵn trong kho, đồ nghề" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng có sẵn trong kho, đồ nghề từ đó là: stock in trade (stock-in-trade)
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login