"hàng chưa định rõ" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hàng chưa định rõ" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng chưa định rõ từ tiếng anh đó là: unascertained goods
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login