"hãng buôn, xí nghiệp thương mại" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "hãng buôn, xí nghiệp thương mại" tiếng anh nói thế nào? Cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hãng buôn, xí nghiệp thương mại đó là: trading concern
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login