"hàng bán chạy lôi cuốn khách" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "hàng bán chạy lôi cuốn khách" tiếng anh là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng bán chạy lôi cuốn khách từ tiếng anh đó là: traffic items
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login