"hàn vảy đồng bằng điện" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hàn vảy đồng bằng điện" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàn vảy đồng bằng điện từ tiếng anh đó là: electric furnace brazing hall
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login