"hàm tương quan chéo" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "hàm tương quan chéo" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàm tương quan chéo dịch là: cross-correlation function
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login