"hàm thuế giá trị gia tăng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "hàm thuế giá trị gia tăng" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàm thuế giá trị gia tăng từ tiếng anh đó là: value-added tax function
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login