"hàm sóng trụ tròn" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "hàm sóng trụ tròn" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàm sóng trụ tròn từ đó là: circular cylindrical wave function
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login