"hàm phân hình" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "hàm phân hình" dịch thế nào sang tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàm phân hình từ đó là: meromorphic function
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login