DIKU nghĩa là gì?

DIKU nghĩa là gì? Viết tắt của từ gì hay đại loại nó là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Phượng

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
DIKU = Do I Know You? = Tớ biết bạn không nhỉ?
Answered 8 years ago
Minh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.