Say cheese là gì?

Mình hay thấy cụm "say cheese", nhưng không hiểu sao mọi người lại nói vậy? bạn nào biết giải thích cho mình với?
8 years ago
Asked 8 years ago
Vân

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Cụm "say cheese" mọi người hay nói khi chụp ảnh đấy bạn. Khi bạn đọc "cheese" thì bạn hở răng ra như đang cười. Thay vì nói cười đi (để chụp ảnh) thì họ nói "say cheese"
Answered 8 years ago
Diệp

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.