No pain no gain nghĩa là gì?

Cụm "No pain no gain" dịch qua tiếng Việt là gì các bạn?
8 years ago
Asked 8 years ago
Thuong

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Cụm này tương đương với câu "Có công mài sắt, có ngày nên kim" trong tiếng Việt đó bạn
Answered 8 years ago
Quynh

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.