ib nghĩa là gì?

Khi comment facebook và cả forum mọi người hay viết có gì ib nhé. Vậy ib là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Vượng

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
ib = inbox tức là yêu cầu gửi tin nhắn qua chat hoặc gửi tin vào hộp thư mang tính riêng tư
Answered 5 years ago
Minh Thư