ib nghĩa là gì?

Khi comment facebook và cả forum mọi người hay viết có gì ib nhé. Vậy ib là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Vượng

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
ib = inbox tức là yêu cầu gửi tin nhắn qua chat hoặc gửi tin vào hộp thư mang tính riêng tư
Answered 7 years ago
Minh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.