C of E là gì?

C of E viết tắt của từ gì vì mình đọc 1 đoạn văn nó ghi vậy mà không biết dịch ntn.
9 years ago
Asked 9 years ago
Nam

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
C of E thường là cách viết tắt của Church of England
Answered 9 years ago
Kẹo

Please register/login to answer this question.  Click here to login