ETA nghĩa là gì trong kinh doanh?

Mình có cái hợp đồng có mục ghi là ETA mà không biết nghĩa là gì điền cái gì vào. Giúp mình với.
6 years ago
Asked 6 years ago
Liên

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
ETA = Estimated Time of Arrival = Thời gian đến dự tính (có thể là thời gian hàng hóa đến)
Answered 6 years ago
Minh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login