FOB trong kinh doanh là gì?

FOB trong kinh doanh viết tắt của cái gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Quang

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
FOB viết tắt của từ Free on Board hoặc Freight On Board. Ta thường hay biết tới giá FOB (FOB price) tức là giá mua ở đầu cảng nơi bán hàng (thường trong buôn bán quốc tế)
Answered 8 years ago
Liên Hoa

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.