"bàn hàn với thiết bị hút khói" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "bàn hàn với thiết bị hút khói" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bàn hàn với thiết bị hút khói đó là: welding table with fume extraction equipment
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login