"đường quốc lộ" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "đường quốc lộ" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đường quốc lộ dịch sang tiếng anh là: highway
Answered 5 years ago
Rossy

national highway
Answered 5 months ago
thytran