"đường nét đứt" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "đường nét đứt" nói thế nào trong tiếng anh? Thank you so much.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đường nét đứt đó là: broken line
Answered 5 years ago
Rossy