"đìu hiu" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "đìu hiu" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đìu hiu tiếng anh là: gloomy
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.