"díu" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "díu" tiếng anh là từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Díu dịch sang tiếng anh là: (địa phương) xem nhíu
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.