"díp" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "díp" tiếng anh nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Díp từ tiếng anh đó là: (địa phương) xem nhíp
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.