"đi-ốt va chạm thác lũ và quá độ thời gian" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "đi-ốt va chạm thác lũ và quá độ thời gian" tiếng anh nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đi-ốt va chạm thác lũ và quá độ thời gian dịch sang tiếng anh là: impact avalanche and transit time diode (IMPATT diode)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.