"đi-ốt quang điện thác" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "đi-ốt quang điện thác" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đi-ốt quang điện thác đó là: Avalanche Photo-diode (APD)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.