"đi-ốt phát quang biên" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "đi-ốt phát quang biên" tiếng anh nghĩa là gì? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đi-ốt phát quang biên từ đó là: edge-emitting light emitting diode
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.