"đi-ốt có khí" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "đi-ốt có khí" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đi-ốt có khí tiếng anh đó là: gas-filled diode
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.