"đi-ốt cầu chì" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "đi-ốt cầu chì" nói thế nào trong tiếng anh? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đi-ốt cầu chì đó là: fuse diode
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.