"đỉnh, đầu (pittông)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "đỉnh, đầu (pittông)" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đỉnh, đầu (pittông) từ đó là: crown
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.