"đinh viên" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "đinh viên" nói thế nào trong tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh viên từ tiếng anh đó là: sheathing nail
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.