"định vị đường dây theo hướng ngược" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "định vị đường dây theo hướng ngược" tiếng anh là từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định vị đường dây theo hướng ngược tiếng anh đó là: Line Position Backward (VPB)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.