"định tỷ lệ" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "định tỷ lệ" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định tỷ lệ từ đó là: scale
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.