"đình trệ kinh niên (về kinh tế)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "đình trệ kinh niên (về kinh tế)" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đình trệ kinh niên (về kinh tế) từ đó là: secular stagnation
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.