"đỉnh tiếng ồn xuyên biến điệu" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "đỉnh tiếng ồn xuyên biến điệu" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đỉnh tiếng ồn xuyên biến điệu đó là: intermodulation noise spike
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.