"định thức Jacobi" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "định thức Jacobi" nói thế nào trong tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định thức Jacobi đó là: Jacobian
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.