"định thức đối xứng" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "định thức đối xứng" tiếng anh nói thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định thức đối xứng từ đó là: symmetric determinant
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.