Advertisement

"định thức" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "định thức" dịch sang tiếng anh như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Định thức tiếng anh đó là: (toán học) Determinant
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.