"đình thí" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "đình thí" tiếng anh nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đình thí là: (từ cũ) như thi đình
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.