"đinh tán tách đôi" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "đinh tán tách đôi" dịch sang tiếng anh như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh tán tách đôi đó là: bifurcated rivet
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.