"đinh tán ống" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "đinh tán ống" nói thế nào trong tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh tán ống từ đó là: tubular rivet
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.