"đinh tán đầu tròn chìm" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "đinh tán đầu tròn chìm" tiếng anh là gì? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh tán đầu tròn chìm từ đó là: countersunk bottom-head rivet
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.