"đinh tán đầu kép" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "đinh tán đầu kép" tiếng anh nói như thế nào? Thank you.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh tán đầu kép dịch là: bullhead rivet
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.